• Amacı toplumda sık görülen, erken dönemde belirti vermeyen, tedavi edilmediği zaman kalıcı hasarlar bırakan ve erken tanı ve tedavi ile bu kalıcı hasarları bırakan hastalıkların önlenmesi olan programdır.

 

  • Türkiye’de hipotiroidi, fenilketonüri, biyotinidaz eksikliği ve kistik fibrozis olmak üzere 4 hastalık yeni doğan tarama programına alınmıştır.

 

  • Ağır büyüme ve gelişme geriliği, mental retardasyon, konvülziyonlar, işitme ve görme kaybı vb. gibi ağır sekellere yol açan bu hastalıkların erken tanısı için mutlaka bizim için çok değerli ve kıymetli olan yavrularımızın tarama testlerini yaptırınız.